02 jun 2017

Migration with OneDrive for Business and SharePoint

Migration with OneDrive for Business and SharePoint

File Server Migration with OneDrive for Business and SharePoint?

If you’re frustrated with the challenges of migrating file servers to SharePoint, or have tried to leverage OneDrive for Business as a File Server replacement, I have good news. There’s a better way – especially if you’re looking for a cheaper, simpler alternative to SharePoint that can enable mobile access and collaboration without compromising security.

Read more….

Download document

02 jun 2017

NTFS Integration

NTFS Integration

Managed File Sync and Share with File Server and NTFS Integration

“CentreStack fixes everything you hate about file sync and share!” – Keith Schoolcraft, a COUPLE of GURUS
There are an increasingly overwhelming number of file sync and share (FSS) choices out there. Having tried many of them while looking for a solution that would make it easy to migrate and leverage existing file servers, Keith was pleased to discover our unique ability to combine the security of traditional Windows file servers with the ease of use and productivity enhancements of file sync and share.

Read more…

Download document

02 jun 2017

Block Ransomware

Block Ransomware

Block Ransomware with CentreStack’s Managed File Sync and Share Platform

CentreStack provides a file sync and share platform that combines the productivity and convenience of consumer-grade file sync and share, with the security and administrative controls of traditional Windows file server environments. With the recently intensified focus on cybersecurity, let’s take a closer look at how CentreStack provides protection against ransomware and other cyberthreats.

Read more…

Download document

02 jun 2017

Centrestack

Centrestack

StorXS is Benelux partner Centrestack

StorXS is powered by Gladinet Centrestack software since 2015 offering enterprise grade (hybrid) cloud services. By doing so StorXS has build in-depth knowledge on the Centrestack software over the years. StorXS is awarded a partnership in the Benelux to resell, license and support the Centrestack software. Goal is to jointly develop the Benelux market and support service providers building Centrestack based offering under their own label.

More info: www.centrestack.com

14 okt 2015

Wet Meldplicht Datalekken

Wet Meldplicht Datalekken

Wet Meldplicht Datalekken

Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is met ingang van 1 januari 2016 verplicht om gevallen van inbreuk op de beveiliging, die leiden tot bijvoorbeeld diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens, te melden. Dit gold al eerder voor aanbieders van elektronische communicatienetwerken en -diensten ­- op grond van de Telecommunicatiewet - bij diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens van abonnee of gebruiker. Doel is persoonsgegevens beter te beschermen.

Verder kan het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) in meer gevallen een bestuurlijke boete opleggen aan overtreders van privacyregels. Het Cbp mag die nu alleen opleggen bij een overtreding van een administratief voorschrift, bijvoorbeeld de verplichting om de verwerking van persoonsgegevens te melden. Vanaf 1 januari 2016 is dat ook mogelijk bij schending van meer algemene verplichtingen die de wet stelt aan gebruik en verwerking van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als persoonsgegevens niet op een behoorlijke en zorgvuldige manier zijn verwerkt of langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Maar ook als de beveiliging niet deugt, het beheer van persoonsgegevens slecht is georganiseerd of gevoelige informatie over burgers - bijvoorbeeld over hun politieke voorkeur of levensovertuiging - is misbruikt.

14 okt 2015

Insight 2015

Insight 2015

XSecutive met StorXS op Insight 2015

XSecutive staat met zijn StorXS-technologie van 16 tot en met 19 november op Insight 2015 in Berlijn. NetApp Insight™ is NetApp’s jaarlijkse technische conferentie voor storage en data management professionals. Deze beurs geeft klanten, engineers, consultants en partners een podium om van industrie-experts en elkaar te leren.

Meer informatie: http://www.netapp-insight.com/